menu zwiń menu

zaproszenia ślubne

Zaproszenia ślubne, historia

Zaproszenia ślubne to bardzo ważne dodatki, które zamawia się z odpowiednim wyprzedzeniem po to, by następnie wręczyć je gościom, których chcemy widzieć na naszym ślubie oraz weselu. Historia zaproszeń nawiązuje do czasów starożytnych, choć dopiero w średniowieczu zaczęły istnieć dwie formy przekazu.

 

Średniowiecze – era zaproszeń przekazywanych ustnie lub pisanych na pergaminie
W dużej mierze w tym okresie zaproszenia były przekazywane osobiście z ust do ust. Taki sposób stosowali heroldowie, czyli średniowieczni urzędnicy dworscy. Był to bardzo popularny rodzaj składania zaproszeń, ze względu na wszechobecny analfabetyzm, nie pozwalający układać takich treści na piśmie. Z czasem, bardziej wykształcona ludność, zaczęła ręcznie wykonywać zaproszenia, które powstawały na pergaminie. Najczęściej zdobiło się je iluminacjami, a także kaligrafią. Tworzone w średniowieczu zaproszenia ślubne były przesyłane do gości w dwóch kopertach. Jedna z nich miała stanowić warstwę ochronną, w drugiej natomiast znajdowało się samo zaproszenie.

 

Przełomowy okres XVIII i XIX wieku
Mogłoby się wydawać, że przełom w tworzeniu unowocześnionych zaproszeń nastąpił wraz z wynalezieniem metody druku przez Jana Gutenberga, jednak tak się nie stało, z uwagi na to, że pierwsze drukowane egzemplarze były dosyć drogie i wielu nie było stać na korzystanie z takiej metody. Znaczący rozwój nastąpił na przełomie XVIII i XIX wieku, dzięki postępowi techniki. Za sprawą Aloisego Senefelderowa, który wynalazł litograf, możliwe było drukowanie popularną do dziś metodą offsetową.

 

Dalszy rozwój drukowanych zaproszeń ślubnych
Jeszcze przed II wojną światową mocno rozwinęła się produkcja drukowanych zaproszeń ślubnych, którą kontynuowano po jej zakończeniu. Wówczas już dało się zauważyć, iż klasyczne zaproszenia, drukowane do tej pory, zaczęły być zastępowane przez bardziej nowoczesne, kolorowe, tworzone na ozdobnym papierze. Obecnie jednak można dostrzec systematyczny powrót do pierwotnej wersji zaproszeń drukowanych, czyli tych skromnych, delikatnych, a niekiedy nawet wykonywanych ręcznie.

« «